Эрчим хүчний чанарын үйлчилгээ

  • Синус долгионы реактор

    Синус долгионы реактор

    Моторын PWM гаралтын дохиог үлдэгдэл долгионы бага хүчдэл бүхий гөлгөр синусын долгион болгон хувиргаж, моторын ороомгийн тусгаарлагчийг гэмтээхээс сэргийлнэ.Кабелийн уртаас шалтгаалж тархсан багтаамж, тархсан индукцаас үүсэх резонансын үзэгдлийг багасгаж, өндөр dv/dt-аас үүссэн моторын хэт хүчдэлийг арилгах, эргүүлэг гүйдлийн алдагдлаас үүссэн моторын эрт гэмтлийг арилгах, шүүлтүүр нь дуут дохиог бууруулдаг. моторын дуу чимээ.